Տարվա հաշվետվություն

Ես Էրիկ Մարուքյան եմ սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու կրթահամալիրի քոլեջում 2 – 2 կուրսում:

Այս տարի ես սկսեցի ավելի լուրջ վերաբերվել իմ մասնագիտական առարկաներին,և իմ մասնագիտական  դասերի շնորհիվ ես ունեմ իմ ձեռքով պատրաստած տարբեր հետաքրքիր աշխատանքներ:

Ճամփորդություններից մասնակցել եմ միայն Լեռնանիստին հունվար ամսին, այդ Լեռնանիստը ցավոք սրտի իմ մոտ ոչ մի ձև չտապորվավ, քանի որ մենք այնտեղ առանձնապես ոչ մի հետաքրքիր բանով չզբաղվեցինք, այլ միայն ներքևից վերև էինք սահում:

Մասնակցել եմ նաև կլոր սեղանին մի անգամ, որտեղ քոլեջի ուսանողները ներկայացնում էին իրենց պատրացտած հետաքրքիր հարցազրույցները:

Իսկ մի քանի օր առաջ մասնակցեցի մասնագիտական հանդիպմանը որտեղ ընկեր Գագիկը պատմում էր տարբեր նկարների և էսթետիկայի մասին:

Առաջադրանքներ

1.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ.

շանթ-կայծակ

խլեզ-մողես

արահետ-կածան

ականջօղ-գինդ

շեղջ- կույտ

ցուպ-ձեռնափայտ

2.Տրված բառերին գրեցե’ք 2-ական հոմանիշ.

ձի- հովատակ, զամբիկ, նժույգ

մագիլ- ճիրան, եղունգ, ճանկ, ճապուռ

խոհեմ- իմաստուն, շրջահայաց, ողջամիտ

3․Գրեցե’ք տրված բառերի նույնարմատ հականիշները.

դյուրաշարժ-ծանրաշարժ

հնաբնակ-նորաբնակ

մանրածախ-մեծեծախ

ստորակարգ-բարձրակարգ

չարագործ-բարեգործ

տգետ-գիտուն

4.Բացատրեցե’ք հետևյալ բառերի իմաստները.

ասպար- պաշտպանական զենք, վահան

մտրուկ- ձիու արու քուռակ

պատմուճան- կրոնավորի, դատավորի զգեստ

քողտիկ-փոքր տուն, խրճիթ

գավիթ- ցանկապատած կամ պարսպապատած տեղ՝ շենքի բակ

5.Գրեցե’ք 3 դարձվածք  ականջ  բառով.

ականջ անել, ականջ ծռել, ականջ դնել

6.Տրված բառերի իմաստն արտահայտե’ք  դարձվածքներով.

համառել-կողի ընկնել

գունատվել-գույնը գցել

հեռու- աշխարհի ծայրը

խորամանկ- օգոստոսի աղվես

ծուլանալ-ալարը գալ

7.Կազմեցե’ք  3-ական բառ հետևյալ նախածանցով  և վերջածանցով.

ենթ- ենթաբաժին, ենթակետ, ենթահարց

-վածք — դարձվածք, խոսվածք, գրվածք

8.Կազմեցե’ք   3 — ական  ածանցավոր բառ  տրված կաղապարներով.

նախա —  ական

նախապատմական, նախաքրիստոնեական, նախապահպանական

անդր — յան

անդրկովկասյան, անդրկամրջյան, անդրկուլիսյան

9.Սյունակներից  ընտրեցե՛ք   մեկական  արմատ  և  կազմեցե՛ք  հինգ  բարդ  բառ.

լուսերես

փղոսկր

ծաղկաման

փորձաքար

ոսկեվարս

10.Գրեցեք միասին, առանձին և գծիկով գրվող հինգական բառ:

ուտել-խմել, ամառ-ձմեռ, տուն-թանգարան, հարավ-արևելք

հարավարևելյան, ամենօրյա, մեջբերում

տնից տուն, առաջ քաշել, հինգ հարյար, բաց կարմիր

Առաջադրանքներ

Կետադրի՛ր տեքստը
Արևը և Լուսինը Աստծո զավակներ են. Արևն աղջիկ է, Լուսինը՝ տղա։ Հոր հրամանով նրանք պարտավորվում են աշխարհին գիշեր-ցերեկ հերթով հսկել։ Վիճակ են գցում, թե գիշերն իրենցից ով հսկի։ Վիճակն ընկնում է քրոջը՝ Արևին, և քույր ու եղբայր սկսում են տաք-տաք վիճել։ Աղմուկի ձայնը լսելով՝ գալիս է Հայրը։ Երբ իմանում է պատճառը, նախատում է Լուսնին և հրամայում, որ գիշերները նա հսկի։ Լուսինը, հասկանալի է, հանձն է առնում հոր կամքը կատարել։ Ապա Աստված աղջկան է դիմում՝ առաջարկելով ցերեկները հսկել։ Արևը, սակայն, առաջարկում է՝ ասելով, թե ինքն իր աղջիկ տեղով օրը ցերեկով մարդկանց աչքին երևալուց ամաչում է։ «Այդ դեպքում,- ասում է Հայրը,- ձեռքերիդ մեջ մի խուրձ ասե՛ղ բռնիր, ով համարձակվի քեզ նայել, ասեղներով աչքերը ծակի՛ր»։

Առնվազն 3 թևավոր արտահայտություն գրի՛ր, որոնք գրական հայտնի ստեղծագործություններից են առաջացել։

<<Մի գդակ է, հո մի քուրք չի>>

—Աչքիս վրա, քեռի Քուչի,
Մի գդակ է, խո մի Քուրք չի․

Օգտագործվում է, երբ ցանկանում ենք նշել, թե ձեռնարկված գործը առանձին ջանքեր չի պահանջում։ Հաճախ հեգնանքով ծաղրվում է պարծենկոտությունը։

<<Նեսոյի քարաբաղնիսը>>

<<Նեսոյի քարաբաղնիս>> արտահայտությունը հասկացվում է ոչ ճիշտ, հակաբժշկական միջոցներով բուժում։

<<Օրեր են, կմտնեն, անց կկենան>>

Թումանյանի հայտնի արտահայտությունն է <<Գիքորը>> պատմվածքից։ Համբոյի խոսքերն են՝ ուղղված Գիքորին։

<<Հացի կտորտանքն ու քարթուն կտան, կերակրի հերմածքը կտան, շատ անգամ ել իրենք կուտեն ու քեզ տալ չեն, բան չկա, ծառայի կարգն է դա․․․ Օրեր են, կմտնեն, անց կկենան>>։ Օգտագործվում է, երբ մեկին ցանկանում են հանգստացնել, որ պատահած դեմքն անցնի ու ժամանակի ընթացքում կմոռացվի։

<<Քաջ Նազար>>

<<Քաջ Նազար>> անվանում ենք այն մարդկանց, որոնք վախկոտ են, պարծենկոտ, մեծամիտ, բայց հանգամանքների բերումով արժանանում են բարձր պաշտոնների, ոչ թե իրենց արժանիքների համար, այլ պատահականորեն։ Հաճախ օգտագործում ենք նաև <<Քաջ Նազարի բախտ ունի>> արտահայտությունը

<<Բալը թանկ է>>

Առաջացել է Հովհ․ Թումանյանի <<Գիքորը>> պատմվածքից։ Օգտագործվում է կատակի ձևով, երբ ցանկանում ենք ընդգծել միամտությունը։ Հաճախ ասվում է նաև հեգնանքով՝ այն մարդկանց մասին, որոնք ցանկանում են խորամանկել, բայց ընկնում են ծիծաղելի դրության մեջ։

Լանդշաֆտի բաղադրիչների կապերը

Լանդշաֆտի բոլոր բաղադրիչները կապի մեջ են միմյանց հետ, և այդ կապի միջոցով լանդշաֆատը ներկայացնում է երկրահամակարգ, և միևնույն ժամանակ էկոհամակարգ:Բույսը և հողը իրար հետ կապված են նյութապես,օրինակ բույսը հողից վերցնում է իր մեջի կալցիումը, կալիումը, ֆոսֆորը, ազոտը և ջրի մեջ լուծված այլ տարերը:Երբ այդ կենսագործունեությունը ավարտվում է ապա բույսը մահանում է, և նրա մեջի մանր օրգանիզմները քայքայում են նրան, և վերադարձնում են այն բոլոր տարերը որը բույսը հողից կլանելեր:

Լույսի մասնիկը ընկնելով քլորոֆիլի հատիկի վրա՝ առաջացնում է լուսասինթեզ, և այդ էներգիայի միջոցով ջուրը, և ածխաթթու գազը սինթեզվում են առաջացնելով գլյուկոզա:Այս պրոցեսի վրա ծախսվում է արեգակնային էներգիա,որը կուտակվում է բույսի մեջ:Կուտակված էներգիան այրման միջոցով վերադառնում է բնությանը:

Բնության մեջ գոյություն ունեն նաև ինֆորմացիոն կապեր :Ինֆորմացիոն ասելով հասկանում ենք տեղեկության հաղորդում:Վերջին ժամանակներս այն ընդգրկում է նաև հատկությունների փոխանցումը:Երկրաշարժից առաջ շատ կենդանիներ ընկալում են ինչ-որ ալիքներ և անհանգիստ են .սա ինֆորմացիայի արգասիք է: Շատ կենդանիներ իրենց վարքով հաղորդում են մոտալուտ վտանգը:Օր. մեղուները,բույսերն արձակում են ֆիտոնցիդներ,որոնց միջոցով վանում են թշնամիներին,գրավում բարեկամներին:
Կարևոր մեխանիզմ է երկրահամակարգում բնության ինքնավերականգնումը:Յուրաքանչյուր լանդշաֆտ ունի որոշակի հավասարակշռություն որը ձեռք է բերել միլիոնավոր տարիների ընթացքում:Օրինակ տայգայում հողը,բույսերը,կենդանիները յուրահատուկ են և եթե ինչ-որ տարր փոխվում է , ապա բնությունը շուտով այն վերականգնում է:
Բնության մեջ երբեմն էլ տեղի են ունենում տարբեր երևույթների ուժեղ բռնկումներ,որոնց էությունը մինչ օրս պարզաբանված չէ:Բնությունն ունենալով ինքնավերականգման մեխանիզմ կարողանում է չեզոքացնել արհավիրքը:
Բնության մեջ յուրաքանչյուր երևույթի բուռն զարգացումը պարունակում է հետագայում այդ երևույթը արգելակելու մեխանիզմ,որով զսպվում են հետագա բռնկումները:

Սովորողի անհատական նախագիծ

Баскетбол — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти полевых игроков (замены не ограничены). Цель каждой команды — забросить мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде завладеть мячом и забросить его в свою корзину. Корзина находится на высоте 3,05 м от паркета (10 футов). За мяч, заброшенный с ближней и средней дистанций, засчитывается два очка, с дальней (из-за трёхочковой линии) — три очка; штрафной бросок оценивается в одно очко. Стандартный размер баскетбольной площадки — 28 м в длину и 15 м — в ширину. Баскетбол — один из самых популярных видов спорта в мире.

Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с 1936 года (изобретатель игры Джеймс Нейсмит был там в качестве гостя). Регулярные чемпионаты мира по баскетболу среди мужчин проводятся с 1950 года, среди женщин — с 1953 года, а чемпионаты Европы — с 1935 года.

В Европе проводятся международные клубные соревнования по баскетболу: Евролига, Еврокубок, Кубок вызова ФИБА.

Наибольшего развития эта игра достигла в США: чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) более 50 лет является сильнейшим национальным клубным турниром в мире. Баскетбол считается национальным видом спорта в Литве.

 

Բասկետբոլը սպորտային թիմային խաղ է գնդակով, որի ժամանակ գնդակը ձեռքերով նետվում է հակառակորդի ռինգ: Բասկետբոլ խաղում են երկու թիմեր, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է հինգ դաշտային խաղացողներից: Յուրաքանչյուր թիմի նպատակն է գնդակը նետել հակառակորդի ցանցի զամբյուղի մեջ:Զամբյուղը գտնվում է մանրահատակից 3,05 մ բարձրության վրա (10 ոտնաչափ): Մոտ և միջին հեռավորություններից նետված գնդակի համար հաշվվում է երկու միավոր, հեռավորից (եռյակի գծի պատճառով)՝ երեք միավոր; ազատ նետումն արժե մեկ միավոր: Բասկետբոլի դաշտի ստանդարտ չափերը 28 մ երկարություն են և 15 մ լայնություն: Բասկետբոլն աշխարհի ամենահայտնի մարզաձևերից մեկն է։

Բասկետբոլը Օլիմպիական խաղերի ծրագրում է 1936 թվականից (այդտեղ որպես հյուր է եղել խաղի գյուտարար Ջեյմս Նեյսմիթը)։ 1950 թվականից անցկացվում են տղամարդկանց բասկետբոլի աշխարհի կանոնավոր առաջնությունները, 1953 թվականից՝ կանանց, իսկ 1935 թվականից՝ Եվրոպայի առաջնությունները։ Եվրոպայում անցկացվում են բասկետբոլի միջազգային ակումբային մրցումներ՝ Եվրալիգա, Եվրագավաթ, ՖԻԲԱ Չելենջ Գավաթ։ Այս խաղը հասել է իր ամենամեծ զարգացմանը ԱՄՆ-ում. Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) առաջնությունը ավելի քան 50 տարի աշխարհի ամենաուժեղ ազգային ակումբային մրցաշարն է։ Բասկետբոլը Լիտվայում համարվում է ազգային սպորտաձևը։

 

6 гeниaльныx мыcлeй Apиcтoтeля, кoтopыe пpигoдятcя в coвpeмeннoй жизни

«Из двух зoл выбиpaй мeньшee»

Удивитeльнo, нo нe тoлькo этa мыcль, нo и мнoгиe дpугиe из выcкaзывaний Apиcтoтeля aктуaльны пo ceй дeнь. Дaвaйтe пpoйдeмcя пo caмым интepecным из них.

1. Coзидaниe вaжнee нaкoпитeльcтвa

Apиcтoтeль гoвopил, чтo нacтoящий cмыcл жизни нe в тoм, чтoбы зapaбoтaть кaк мoжнo бoльшe и пpиoбpecти ceбe дopoгиe вeщи. Cмыcл в тoм, чтoбы пoлучaть удoвoльcтвиe oт тoгo, чeм ты зaнимaeшьcя. Мы пpихoдив в миp для пoлучeния пoзитивнoгo oпытa, a тaкжe для coздaния чeгo-тo пoлeзнoгo для будущeгo пoкoлeния. Нe фaкт, чтo вaши дoмa, мaшины и квapтиpы, ocтaвлeнныe дeтям, пpинecут им peaльную пoльзу. Нaкoплeния мoгут иcчeзнуть в мгнoвeниe oкa. A вoт знaния, oпыт, oткpытия, мудpocть, любoвь, cчacтьe — этo имeeт кудa бoльшую цeннocть.

2.Нe дeлaй дoбpa, ecли ждeшь oтвeтнoй peaкции

Кaк чacтo нaм былo oбиднo, кoгдa мы пoмoгaли людям, a oни в oтвeт плaтили нaм нeблaгoдapнocтью. Этo пpoиcхoдилo тoлькo пoтoму, чтo мы питaли лoжныe oжидaния пo пoвoду дpугих людeй, мы нe дeлaли им дoбpo бecкopыcтнo. Пo мнeнию жe Apиcтoтeля, нacтoящee ДOБPO дeлaeтcя oт чиcтoгo cepдцa, c пoлнoй caмooтдaчeй и иcкpeнним жeлaниeм чeлoвeку caмoгo хopoшeгo.

«Вeликoдушнoгo чeлoвeкa oтличaeт тo, чтo oн нe ищeт выгoды для ceбя, нo c гoтoвнocтью дeлaeт дoбpo дpугим» — гoвopил филocoф. A зaтeм дoбaвлял, чтo

cмыcл жизни кaждoгo — CЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ И ДEЛAТЬ ДOБPO.

3.Нe cидитe бeз дeлa

«Жизнь тpeбуeт движeний», — cпpaвeдливo зaмeчaл вeликий филocoф, имeя ввиду нe тoлькo духoвнoe paзвитиe, нo и paзвитиe физичecкoe. Ужe в дpeвнocти Apиcтoтeль знaл, чтo здopoвый дух и яcныe мыcли мoгут жить тoлькo в здopoвoм кpeпкoм тeлe.

4.Избaвьтecь oт нeгaтивa

Cчacтьe — этo нe пocтoянныe удoвoльcтвия, пpaздники и oтдых. Cчacтьe — этo oтcутcтвиe в жизни нeпpиятных людeй, cитуaций и мыcлeй. Вeдь дaжe caмыe бoгaтыe люди, кoтopым вce пoзвoлeнo, cтpaдaют дeпpeccиeй. Oтcюдa и apиcтoтeлeьвcкaя фopмулa cчacтья: избaвьтecь oт вceгo, чтo дeлaeт вac нecчacтным, coздaйтe cвoю идeaльную жизнь бeз нeгaтивa!

5.Мopaль вaжнee умa

Этoт aфopизм гoвopит o тoм, чтo пpoгpecc чeлoвeчecтвa зaключaeтcя нe тoлькo в пoлучeнии и нaкoплeнии знaний, a в улучшeнии cвoeй души, ecли хoтитe. Чeм бoльшe будeт в людях милocepдия, cocтpaдaния, эмпaтии, тeм цивилизoвaннee будeт oбщecтвo.

6.Paвняйcя нa лучших

Пoмoгaть cлaбым, кaк нac учили в шкoлe, кoнeчнo, хopoшo, oднaкo, ecли вы хoтитe пo-нacтoящeму дocтичь нeбывaлых вepшин в кapьepe или бизнece, бepитe пpимep c тeх, ктo лучшe вac. Нe нужнo oглядывaтьcя пo cтopoнaм и oпacaтьcя ocуждeния oкpужaющих, нe бoйтecь вызвaть зaвиcть или oбиду у близких, paвняйтecь нa тeх, ктo лучшe, умнee и уcпeшнee вac. Этo cкaзaл Apиcтoтeль.

Project “Volleyball”

Volleyball is a team sport in which two teams of six players are separated by a net. Each team tries to score points by grounding a ball on the other team’s court under organized rules.It has been a part of the official program of the Summer Olympic Games since Tokyo 1964. Beach volleyball was introduced to the programme at the Atlanta 1996. The adapted version of volleyball at the Summer Paralympic Games is sitting volleyball.

The complete set of rules is extensive, but play essentially proceeds as follows: a player on one of the teams begins a ‘rally’ by serving the ball (tossing or releasing it and then hitting it with a hand or arm), from behind the back boundary line of the court, over the net, and into the receiving team’s court. The receiving team must not let the ball be grounded within their court. The team may touch the ball up to three times (one player cannot double touch the ball) to return the ball to the other side of the court, but individual players may not touch the ball twice consecutively. Typically, the first two touches are used to set up for an attack. An attack is an attempt to direct the ball back over the net in such a way that the team receiving the ball is unable to pass the ball and continue the rally, thus, losing the point. The team that wins the rally is awarded a point and serves the ball to start the next rally.

Կածանն ինձ տաներ անտառը

Կածանն ինձ տաներ անտառը՝ ցախի,
Անտառն իմ գլխին ուլունքներ թափեր։
Սուլոցի փոխվեր սարսուռն իմ վախի,
Եվ ոչ մի շշուկ ոտքս չկապեր։

Կացինս թողած կաղնու փչակում,
Պարանս ժայռի փեշերին թողած,
Շապիկիս թևքը՝ մասրենու ճանկում,
Փեշքը՝ մոշենու փշերին թողած,

Թռչեի թրջված հավքի ետևից
Եվ չբռնեի մինչև իրիկուն…
Հարցնեի հողից, ջրից, աստղերից.—
Գտնեի կածանն ու դառնայի տուն:

Հայրս ինձանից բան չհարցներ,
Չնայեր ոչ մի խնդիրք ու լացի,
Ինձ «պարան, կացին ու ցախ դարձներ»…
Եվ մայրս կանչեր իրիկնահացի։

Քթիցս կարծես ծուխ է բարձրանում…
Ինչո՞ւ է կորածն այսքան քաղցրանում։

Майский проект “Adidas”

Adidas AG (немецкий: [ˈʔadiˌdas]; стилизованно под adidas с 1949 года) — немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Это крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире после Nike. Это холдинговая компания для Adidas Group, которая состоит из Reebok и Runtastic. «Бренд с тремя полосками» является одной из крупнейших спортивных компаний в истории. Выручка Adidas за 2018 год составила 21,915 миллиарда евро.

История бренда Adidas начинается с Адольфа Дасслера. Он родился в 1900 году в немецком городе Херцогенаурах. Отец работал на фабрике по производству обуви, а мать то ли была прачкой, то ли владела прачечной. Адольф был младшим из четырёх детей.

В детстве Адольф ближе всего дружил с братом Рудольфом, старше его на два года. Оба увлекались спортом и порой жестко соперничали друг с другом. В 1914 году Рудольфа призвали в армию, Адольф же принялся изучать дело отца. Ещё одним его увлечением стал футбол, который в то время как раз набирал популярность в Европе.

Точно неизвестно, участвовал ли Адольф Дасслер в Первой мировой войне: сведения на этот счет противоречивы и зависят от источника. Учитывая год его рождения, можно предположить, что если он и оказался на фронте, то уже в конце войны.

После окончания войны условия мира по отношению к Германии были очень жесткими, и семейство Дасслеров оказалось в трудном положении. Отчаявшись найти работу, Адольф задумался о создании собственного бизнеса по производству обуви. По самой популярной версии, первая мастерская была открыта в помещении бывшей прачечной, где работала мать предпринимателя.

До знаменитых бутс и другой экипировки было, конечно же, ещё далеко. Изначально семейная мануфактура Дасслеров специализировалась на пошиве спальных тапочек. Материалы брали из списанных армейских запасов. Дальше появились гимнастические тапочки.

Вскоре после Первой мировой войны, в начале 1920-х годов, Дасслеры на семейном совете решили организовать семейное дело — пошив обуви. Первой продукцией семьи Дасслер были домашние тапочки и ортопедическая обувь для тренировок спортсменов-инвалидов (которых было много после войны). Материалом для них служило списанное военное обмундирование, а подошвы вырезали из старых автомобильных покрышек. Основную роль в этом семейном предприятии играли братья Адольф (Ади) и Рудольф (Руди) Дасслеры, в 1924 году они официально зарегистрировали «Обувную фабрику братьев Дасслер» («Gebrüder Dassler»). Два брата с противоположными характерами дополняли друг друга — Адольф — спокойный и уравновешенный производитель, в то время, как Рудольф — активный и коммуникабельный продавец.

Առաջադրանքներ

1․Գտնել սխալը, նշել տեսակը:

ա. Աշտարակի թեքության մասին մարդիկ հետագայում տարածեցին զանազան հակամետ (ներհակ) և թյուր կարծիքներ:

բ. Հիմա միայն Պարրոտը հասկացավ, որ Արարատին՝ որպես հայության անխախտ սյուն (սյան), սրբություններից ամենանվիրականն են համարում:

գ. Տուշպա քաղաքի՝ բարձրաբերձ պարիսպներով և ամրակուռ դարպասներով միջնաբերդի ամրացումը կապված է իրեն (իր) անվան հետ:

2․Բացատրել տրված հարանուն բառերի իմաստները:

ա. լիակատար-ամբողջական, լիիրավ-լրիվ իրավունքներ ունեցող

բ. տարագրություն-արտագաղթ, տարեգրություն-տարեթվերով գրություն

գ. հավակնոտ-ինքնահավան, հավակնորդ-ընտրյալ, թեկնածու

3․Բացատրել տրված դարձվածքների իմաստները։

երկնագույն արյուն-ազնվական, ծոծրակը քորել-պարապ մնալ, կոկորդում նստել-անդուրեկան լինել, ձայն բարբառո հանապատի-լռություն:

4․Դուրս գրել արևմտահայերենին հատուկ հինգ բառ ու քերականական ձև, նշել դրանց
արևելահայ տարբերակները:

Յուր արհեստն ալ սիրո միջնորդությունն էր. այրերուն կին կը գտներ, կիներուն այր կը մատակարեր և զանոնք իրարու հետ ամուսնացնելով՝ յուր աշխատության վարձքը կընդուներ: